:::::: Биатлон Савез Србије, Дечанска 8, улаз II, 1. спрат, соба 108, 11000 Београд, Србија, тел/фаx: 011/33-44-350, e-mail: office@biathlon-serbia.org.rs ::::::

Почетна

Биатлон

Савез

Скупштина

Управни одбор

Календар
Спортски резултати
Ангажовани стручњаци
Тренери
Судије

Прописи

Извештаји

Јавне набавке

Контакт

English

 
 
 

 

 

 

 

Управни одбор чине Председник Биатлон Савеза Србије који је и председник Управног одбора и четири члана Управног одбора.

 


Велимир Вукадин
председник

 


Мирсад Хоџић
први потпредседник

 


Јанко Илић
потпредседник

 


Осман Растић
потпредсе
дник

 

 
     

    Copyright (C) 2017, Biatlon Savez Srbije. Sva prava zadrzana.