:::::: Биатлон Савез Србије, Дечанска 8, улаз II, 1. спрат, соба 108, 11000 Београд, Србија, тел/фаx: 011/33-44-350, e-mail: office@biathlon-serbia.org.rs ::::::

Почетна

Биатлон

Савез

Скупштина

Управни одбор

Календар
Спортски резултати
Ангажовани стручњаци
Тренери
Судије

Прописи

Извештаји

Јавне набавке

Контакт

English

 
 
 

 

 

 

 

Биатлон Савез Србије

ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана у Сјеници
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 9/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја у Сјеници
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана у Сјеници
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 8/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја у Сјеници
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана у Сјеници
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 7/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја у Сјеници
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана на Копаонику
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 6/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја на Копаонику
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о обустави поступка

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана у Сјеници
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 5/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја у Сјеници
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана на Копаонику
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 4/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја на Копаонику
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о обустави поступка

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана у Сјеници
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 3/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја у Сјеници
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана у Сјеници
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 2/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја у Сјеници
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана у Сјеници
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 1/2016
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја у Сјеници
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОДЛУКА о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 6/2015
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 5/2015
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 4/2015
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 3/2015
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 2/2015
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 1/2015
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 4/2014
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 3/2014
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 2/2014
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)

ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

_________________________________________________________

Јавна набавка мале вредности за услуге хотела и ресторана
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Врста поступка: јавна набавка мале вредности
Број јавне набавке: ЈН  МВ 1/2014
Врста предмета:
Услуге
Предмет јавне набавке: услуге хотелског смештаја
Назив и ознака из општег речника набавке:  55100000 Хотелске услуге

ДОКУМЕНТАЦИЈА
(кликни овде)


ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору

__________________________________________________________

 
     

    Copyright (C) 2017, Biatlon Savez Srbije. Sva prava zadrzana.