:::::: Биатлон Савез Србије, Дечанска 8, улаз II, 1. спрат, соба 108, 11000 Београд, Србија, тел/фаx: 011/33-44-350, e-mail: office@biathlon-serbia.org.rs ::::::

Почетна

Биатлон

Савез

Скупштина

Управни одбор

Календар
Спортски резултати
Ангажовани стручњаци
Тренери
Судије

Прописи

Извештаји

Јавне набавке

Контакт

English

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈИ ПО ПРОГРАМИМА КОЈИ СУ ФИНАНСИРАНИ

ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

Завршни извештај о реализацији редовног програма

 

Ревизија сагласности редовног програма Биатлон Савеза Србије за период од

01.01.2015. до 31.12.2015. године

Завршни извештај о реализацији програма организације међународног спортског такмичења од значаја за Републику Србију

Ревизија сагласности "Balkan Roller Cup I, Balkan Roller Cup II i Balkan Winter Cup"

Завршни извештај о реализацији програма Кампа перспективних спортиста

Ревизија сагласности "Организација кампова перспективних спортиста у 2015. години"

Финансијски извештај Биатлон Савеза Србије за 2015. годину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    Copyright (C) 2017, Biatlon Savez Srbije. Sva prava zadrzana.